Vượt ngục

Vượt ngục

Có 2 tên tù có ý định vượt ngục nhưng cửa ngục luôn luôn khoá rất kỹ. Nhưng rồi sau một thời gian chúng cũng vất vả rèn được một cái chìa khoá có thể mở được cửa nhà tù. Đêm hôm đó, một tên đi trước cầm chìa khoá để mở cửa. Sau một lúc hắn hốt hoảng quay lại và nói:

 – Thôi chết rồi! Đêm nay chúng ta không thoát được rồi

 – Sao vậy ?

 – Đêm nay bọn cai ngục lại không khoá cửa.

Check Also

Không chia ngày đêm

Không chia ngày đêm

Cảnh sát tra hỏi một tên cướp: – Vì sao mi dám cướp của người …