Lo xa

Lo xa

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

– Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

– Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?

– Đuổi anh ta ngay lập tức.

Check Also

Tay nghề cao

Tay nghề cao

Một luật sư đang thoi thóp trên giường bệnh gọi vợ đến gần. “Chuyện gì …