Lo xa

Lo xa

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

– Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

– Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?

– Đuổi anh ta ngay lập tức.

Check Also

Bị bắt vì phát quà Noel muộn

Bị bắt vì phát quà Noel muộn

Quan tòa hỏi bị cáo: – Ông bị kiện vì tội gì? Người đàn ông …